Home
top

Log hier inZoek door de site

bottom
Welkom, E-mailadres

Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie

Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie (JWR) heeft als doelstelling, het aanbieden, organiseren, en begeleiden van sociaal-culturele activiteiten en activiteiten op sportief gebied, als mede het stimuleren en ontwikkelen van activiteiten en projecten ter bevordering van bewustzijn en educatie van jongeren. JWR biedt jongeren een platform om uitdrukking te geven aan hun cultuur. Ondermeer eigentijdse muziek en dans zijn expressie- en bindmiddel. Hiermee beoogt JWR bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling en groei van deze jongeren, door het versterken van zelfvertrouwen, het bewust worden van eigen kwaliteiten en het vormgeven van een eigen identiteit. Tevens gaat het JWR om het ontwikkelen bij de jongeren van respect voor 'de ander' door middel van contact en samenwerking in een intercultureel verband. Vaak wordt jeugd ingezet om als inspirerend voorbeeld andere jeugdigen te interesseren en te bewegen. Persoonlijke ontmoeting met mensen uit andere culturen, confrontatie en bewustwording zijn voor JWR belangrijk middelen om tot verandering in houding en gedrag van individuen en in verhoudingen binnen structuren te komen. De persoonlijke ontmoeting tussen jongeren is een middel om andere doelstellingen te realiseren. JWR richt zich de laatste jaren meer en meer op ontwikkelingssamenwerking – en armoedebestrijdingprojecten gericht op jongeren en volwassenen

 

R.D. Consulting Services

R.D. Consulting Services is begin 2000 opgericht met een tweeledig doel namelijk het ondersteunen van het jong- en klein ondernemerschap in Suriname en het initieren, voorbereiden en uitvoeren van gemeenschapsontwikkelingsprojekten met name gericht op het ontwikkelen van jongeren en volwassenen in zowel de stad als in de verschillende districten in Suriname
R.D. Consulting Services is een organisatie dat uit twee personen bestaat een directeur en een administratieve medewerker. Daarnaast maakt de organisatie voor de verschillende projecten gebruik van free lancers.
RD Consultants Services werkt wat uitwisselingsprojecten en projecten over ontwikkelingssamenwerking en armoede bestrijding vaak samen met Stichting Jeugd Welzijn & Recreatie. Ook werkt de organisatie heel samen met verschillende organisaties in Suriname zoals NAKS, Mosterzaad en het Jeugdparlement

 

BB Beads

BB Beads is een organisatie die gespecialiseerd is in het geven van de cursus “Sieraden Maken”. Deze organisatie heeft de kennis om de cursus en het examen te verzorgen. Deze organisatie is ook in staat om de training persoonlijke effectiviteit en weerbaarheidstrainingen te verzorgen. Het belangrijkste doel van de cursus is om deelnemers basiskennis te laten opdoen en vaardigheden aan te leren. De bedoeling is dat de vrouwen daarmee tevens aan de slag gaan tijdens de cursus. De cursus wordt vanuit het perspectief van gender- en ontwikkelingssamenwerking benaderd. Verder wil BB Beads door de cursus een bijdrage leveren aan het versterken van de positie en het vergroten van de participatie van vrouwen binnen hun organisaties. Tegelijkertijd wil BB Beads gelijkwaardige machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen bevorderen.